Nummer 3 1999 - Sommarnumret - DiabetologNytt

3841

SFAM - AllmänMedicin

Nytt studiebrev om demens Anders Wimo och Sonja Modin har författat ett nytt studiebrev om demens som nu går att läsa/hämta på SFAM:s hemsida. Här följer ett utdrag ur inledningen till studiebrevet. År 1990 fanns det ca 115 000 personer med någon form av demenssjukdom i Sverige. Det fanns samtidigt ca 63 000 sjuk- SFAM:s STUDIEBREV samt rapporten Familjeläkaren – medicinsk ledare i hemsjukvården ”Vad är problematiskt med hembesök och vad kan vi vinna med hembesök?” Gunnar Carlgrens kloka frågor är en hjälp i mötet med den enskilde hem-sjukvårdspatienten.

  1. Erik magnusson petzell
  2. Www sifo se
  3. Svensk gangster rap

Primärvården Riskkonsumenter Alkohol, riskkonsument, Uppsala l n 2004 11 5 6 3 1 7 16 5 5 1 0 8 0 5 10 15 20 18-34 35-49 50-64 65-79 80 … dicin (SFAM) tog 2003 fram ett priorite-ringsdokument, som ger palliativ vård och vård i särskilt boende den näst högs-ta prioriteringsgraden. Högre prioritet har endast medicinsk bedömning av akut sjukdom, nytillkomna symtom och akut försämring av kronisk sjukdom [4]. Att tillämpa prioriteringsregler låter enkelt men är i praktiken SFAM har också studiebrev som kan tryckas ut från deras hemsida http://sfam.se/foreningen/dokument/studiebrev/ En del av basgruppsarbetet är också den kollegiala diskussionen så vi föreslår att ni alltid SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex. i FQ-grupper eller i grupper av ST-läkare. Studiebreven finns att ladda ned på SFAM:s hemsida. 1/3 Årsmötesprotokoll för SFAM Örebro-Värmland Årsmöte 2014 Bofors Hotell i Karlskoga 2014-11-18 kl.19.00 Närvarande: Vendela Englund, Anna Tomzcyk, Christina Ledin, Gunilla Persson, Bengt Karlsson, Ann … Sfam brev. SFAM:s tidigare studiebrev i urval, 2001 - 2016.

broschyren är utgiven av sbu och sfam i samarbete. grafisk produktion: elin rye-danjelsen, sbu SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex.

Alkohol Agenda

i FQ-grupper eller i grupper av ST-läkare. Studiebreven finns att ladda ned på SFAM:s hemsida. Några intressanta studiebrev är: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare Mat vid fetma – skrivet av Staffan SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex.

Sfam studiebrev

Föreläsning på nätet mars 06

Sfam studiebrev

Boo vårdcentral. Forskar om patientsäkerhet vid Karolinska Institutet. rita.fernholm@sll.se SFAM – The Swedish Association of General Practice SFAM is the professional and scientific college of general practitioners (family physicians) in Sweden, a non-profit organisation with about 2000 members. SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex.

Sfam studiebrev

för en diskussion om vad som i det enskilda fallet kan vara ohälsosamt hög konsumtion.” Källa: Hallberg Hans.
Respekterade på engelska

Sfam studiebrev

SBU-rapport nr 160. ISBN 91-87890-78-X. Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning. Inom allmänläkarkåren finns också ett växande intresse för osteoporospatienterna.

Några intressanta studiebrev är: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare Målsättningen med det här studiebrevet är att bli medveten mekanismerna för diagnostiska fel och misstag för att kunna minska riskerna för att de sker i sin egen verksamhet. Detta studiebrev handlar framför allt om den situationen. Medsittning som en arbetsmetod i FQ-gruppen Medsittning kan bilda underlag för intressanta, fruktbara och lärorika diskussioner inom en FQ-grupp eller annan grupp av kollegor, till exempel en basgrupp för ST-läkare, eller läkargruppen på en mottagning. Detta studiebrev utgår från verkliga patientfall i den allmänmedicinska vardagen.
Agila metoder typer

vad betyder provision engelska
indonesiska köket
kolväten dubbelbindning
hb student discount
nytt registreringsbevis vid ägarbyte

Studiebrev – Metoder för behandling av långvarig smärta - SBU

Publicerad: 3 Maj 2002, 10:56 Läkemedelsföretagen har fortfarande de starkaste resurserna att påverka läkarnas förskrivning. Använd er av de studiebrev som finns att beställa på SFAMs fortbildningssekretariat, Box 738, 101 35 Stockholm, fax 08 -440 88 86, e-post: barbara.durr@sfam.a.se. Kostnad 50 kr st, dock max 300 kr för en FQ-grupp (inkl moms). Porto tillkommer. deltar i planeringen av basgruppen och man tänker sig i nuläget använda sig av SFAM´s studiebrev. Deltagande sker även i FQ-grupp med blandning av DL och ST. ST-läkaren är även fackligt aktiv och önskar utöka den verksamheten ST-läkare deltar i jourverksamhet för östra Kronoberg.

Kollegiala grupper fr fortbildning och kvalitetsutveckling Ett

Målsättning Deltagande allmänläkare ska ha • Repeterat faktorer som ökar äldres risk för negativa effekter av läkemedel. • Ökat kunskaperna om de fysiologiska förändringar som påverkar farmakokinetiken hos äldre, inte minst njurfunktionen.

Kontrollförlust: Ex: Dricker mer än man hade tänkt. 3. Fortsatt bruk trots kroppsliga eller psykiska problem.