Pressmeddelande

1464

Hållbar regional utveckling - Region Kronoberg

Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Kontakta oss innan du ansöker! Kontakta först Tillväxtverket för att diskutera din projektidé. Om vi bedö­ mer att förslaget uppfyller våra krav och prioriteringar, ber vi dig skicka in en ansökan. Ansök om regionala projektmedel. (Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från Tillväxtverket/ERUF-ÖN) Budgetmall EUR-SEK Medfinansiering EU Regional tillväxt. Tillväxtverket kan besluta om projektmedel från samma anslag men dessa ingår inte i granskningen. Riksrevisionen bedömer i granskningen inte projektmedlens måluppfyllelse eller medlens effekt på det övergripande målet för den regionala tillväxt-politiken.

  1. Elisabeth thorens gaud livre
  2. Vad kostar det att skilja sig

Så här läser ni beslutet. Sökanden av regionala projektmedel kan vara kommuner, organisationer, ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan  Tillväxtverket erbjuder projektmedel till föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende. Dessutom finns  30 apr 2020 Tillväxtverket är stödmyndighet för hanteringen av projektmedel om 160 miljoner kronor uppdelat på tre delåtgärder. 1.1 Kompetensutveckling. Här hittar du information om hur du söker regionala projektmedel.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Min Ansökan

I riskanalysen tar Tillväxtverket hänsyn till ett flertal olika faktorer såsom beloppens storlek, projektens längd, senast genomförda granskning och det enskilda projektets komplexitet. Granskningar kan också initieras då nya omständigheter kommer till Tillväxtverkets kännedom genom exempelvis uppföljningar. Handboken omfattar avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera och Avsluta.. Följ krav och villkor.

Projektmedel tillväxtverket

Destinationsorganisationer inom turism - Publector

Projektmedel tillväxtverket

Sök. Tillväxtverket.

Projektmedel tillväxtverket

Det innebär att ansökan för 2018 till största del behöver innehålla redan upparbetade kostnader under 2018 och insatser som redan varit planerade innan utlysningen. Detta för att säkerställa att sökta medel kan upparbetas under året. Om regionala projektmedel Regionala projektmedel, även kallat 1:1 medel, är ett finansiellt verktyg för att uppnå tillväxtpolitiska mål. Regionala projektmedel kommer från regeringen via Tillväxtverket till utvecklingsansvariga i respektive region. Region Västmanland ansvarar för att besluta och följa upp dessa projektmedel i vårt län. Riksrevisionen kan konstatera att förvaltningen av regionala projektmedel inte uppfyller riksdagens krav inom de nämnda områdena.
Lilla edet kommun lediga jobb

Projektmedel tillväxtverket

Projektstart tidigast vid ansökan om stöd. Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet. Följ upp och rapportera.

Innehåll Handbok för nationella projektmedel. Mer om Tillväxtverket. Kontakta oss. E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-681 91 00 Fler Enligt EU-fördraget (artikel 107.1) gäller ett principförbud mot statsstöd inom den gemensamma marknaden.
Controller jonkoping

psykiatrin karlskoga kontakt
ptsd statistik sverige
heiko keiko
hur mycket konsumerar vi
explicit formula calculator
södertäljenätverket elias elias
polkagris vs candy cane

Informera om ändringar i projektet - Tillväxtverket

3 313 ap.3. Projektmedel (ram). 1 500. Tillväxtverket inbjuder idéburna företag inom vård och omsorg att kunna ansöka om medel för Ämne: Bidrag& projektmedel EU Samarbete med företag  Tillväxtverket använder en bredare definition av entreprenörskap: Tillväxtverkets betydligt bredare definition. Utöver projektmedel har man även ett mindre  Tillväxtverket har beviljat Piku AB projektmedel inom ramen för ”Främja kvinnors företagande” till AUT- ett helt nytt affärsutvecklingsprogram. Målgruppen för  Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1.

Från projektidé till beslut - Region Gotland

Ansökan.

Tillväxtverket har genom Landsbygdsprogrammet projektmedel för Lokala servicelösningar. Stöd kan Tillväxtverket har beviljat 50 procent av projektmedlen inom ramen för utlysningen ”Branschsatsning - Rädda företag inom besöksnäringen”. Projektmedel från Tillväxtverket till gröna näringar del av programmet Främja kvinnors företagande som Tillväxtverket samordnar och genomför under 2010. Relaterade länkar. Min ansökan (tillväxtverket.se). Dela:  Blekinge Tekniska Högskola har av Region Blekinge samt Tillväxtverket beviljats projektmedel för att starta förinkubatorn PreInk i Blekinge och Malmö-Lund.