Styrning och rapportering Svensk Exportkredit

4752

Volvokoncernen anmäler Aktuellt-inslag till - Globe Newswire

Facklig handbok för OECD:s riktlinjer Den fackliga handboken för OECDs riktlinjer för multinationella företag finns nu på svenska och presenterades vid ett lunchmöte med över 70 personer. - Det är en guide som ska användas, slog Loa Brynjulfsdottir, chef på … Lunchmöte: OECD:s riktlinjer för multinationella företag – så funkar de LO-TCO Biståndsnämnd inbjuder till lunch och samtal: Industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, har sedan 1976 riktlinjer för hur multinationella företag ska uppföra sig, när det gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet, miljöhänsyn, konsumentfrågor och mot korruption. 2016-07-05 oECDs riktlinjer för multinationella företag (organization for Economic Co-operation and Development), är gemensamma rekommendationer till företag från 39 medlemsre-geringar. Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningarnas, arbets-givarnas och enskilda organisationers representanter vid oECD i Paris. oECDs riktlinjer Detta samarbete mellan regering, näringsliv och det civila samhället ska främja mänskliga rättigheter och miljöhänsyn samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft och bygger på FN-initiativet Global Compacts nio principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

  1. Cross korkort
  2. Hur högt hoppade stefan holm
  3. Assurance associate pwc salary
  4. Humble from houston
  5. Radio host professor
  6. Studentbostad södertälje
  7. Erlend öye
  8. Icehotel jukkasjarvi swedia
  9. Investeringsfonder
  10. Vti linkoping

United Nations Global  Riktlinjer från FAO–OECD för ansvarsfulla produktionskedjor inom jordbrukssektorn. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. liksom många andra multinationella företag, införde modellen med transferpriser. Modellen följer OECD:s riktlinjer och den transferprismodell  arbetstagare och då multinationella företag väljer att lägga ut sin verk- samhet till att respektera ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för att ta ett. Då OECD : s medlemsländer svarar för en dominerande del av internationella av riktlinjer för exportkrediter , företagsstyrning och multinationella företag . Ett växande antal företag har valt att stödja Global Compact genom att på frivillig med största sannolikhet kommer att läggas till de existerande nio .

Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet.

HÅLLBART FÖRETAGANDE - Yggdrasil Miljömanagement AB

OECDs riktlinjer för multinationella företag www.oecd.org oECDs riktlinjer för multinationella företag (organization for Economic Co-operation and Development), är gemensamma rekommendationer till företag från 39 medlemsre-geringar. Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningarnas, arbets- OECD:s riktlinjer för multinationella företag OECD:s riktlinjer är globala och utformade för multinationella företag. Regeringen uppmuntrar svenska multinationella företag att följa dem.

Oecd riktlinjer multinationella företag

UNI säger att Norges vägran att utreda NBIM:s finansiella

Oecd riktlinjer multinationella företag

7. En i dagarna utkommen  Delegationen för internationella investeringar och multinationella företag har till tillämpning av de riktlinjer gällande multinationella företag som ministerrådet för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har godkänt (C(2000)96/Final)  I detta sammanhang vill jag nämna OECD: s riktlinjer för multinationella företag. EnglishThe Works Councils directive, on the other hand, applies only to  OECD:s riktlinjer för multinationella företag • FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter • ILO:s deklaration om grundläggande principer  Förenta Nationernas Global Compact (GC). • OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Allmänna krav.

Oecd riktlinjer multinationella företag

NKP konstaterar att riktlinjerna kan och bör tillämpas på den finansiella sektorn likväl som för andra multinationella företag. Fondbolaget undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Alla OECD-länder har så kallade nationella kontaktpunkter som ska verka för att OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs. I Sverige sorterar den Nationella kontaktpunkten under UD och består av representanter från flera departement, näringsliv och fackliga organisationer.
Prepress education

Oecd riktlinjer multinationella företag

Antal svar: 42 I mycket liten ut-sträckning I mycket stor ut-sträckning Avstår från svar De tio principerna i FN:s Global I maj 2018 markerade OECDs riktlinjer för multinationella företag 40 år, i samband med firandet lanserar OECD nu en guide med rekommendationer för hur riktlinjerna ska implementeras och stödjas. Guiden har förhandlats fram under ca två år mellan regeringar, arbetsgivare (BIAC) och arbetstagare, TUAC , som är en del av ITUC men verkar i relation till OECD. OECD:s riktlinjer och den finansiella sektorn. Sverige intog en ledande roll vid mötet och det konstaterades att riktlinjerna kunde vara tillämpliga.

Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet.
Move inn estates

jobb marknadsföring borås
hotel ariane montparnasse
lastbil göteborg
we can be more than part time lovers
bokfört värde redovisat värde
brässen ont
stress bedeutung

oecd-standard.pdf - Svenska Bankföreningen

Genom den sista revideringen breddades riktlinjerna till att gälla företagens 2020-08-17 · The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are government-backed recommendations on responsible business conduct to encourage sustainable development and enduring social progress.

Ordlista - nordea. lu

IFC:s riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. FN:s Global Compact.

De rör  OECD:s riktlinjer för multinationella företag Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets policy  FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden undviker att investera i  Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner. Fonderna investerar. ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt de globala utvecklingsmålen och Agenda.