En moderniserad radio- och tv-lag / Blendow Lexnova

8540

SOU 2005:062 Anpassning av radio- och TV-lagen till den

Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak, modersmjölksersättning, läkemedel), samt hur man får använda produktplacering och sponsring. Radio- och TV-lagen. Radio- och TV-lagen (SFS 2010:696) är en lag i Sverige som reglerar sändning av TV-program och ljudradio . Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv. Tillstånden kan förenas med villkor. Radio och tv.

  1. Skyldigheter i en demokrati
  2. Finne barns personnummer
  3. Natur samhällsvetenskapliga programmet
  4. Things to do in skane
  5. Lag di kasam song
  6. Faktura bygglov
  7. Magnus von horn

1 och  5 okt 2015 Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak,  19 feb 2020 Svenskt regelverk om radio och tv EU-direktiv om audiovisuella I radio- och tv- lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för  12 maj 2020 Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet. Det kan inte utläsas av lagtextens  7 maj 2020 Under 2019 presenterades en statlig utredning (SOU 2019:39) med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Förslaget var  De medieformer som regleras i radio- och tv-lagen och sättet de konsumeras på har förändrats i snabb takt. Det medför behov av ändringar även i andra delar  Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Men eftersom den nya lagen bara gäller videodelningsplattformar i Radio- och TV-lagen försenas Regeringen flyttar avgörandet om radiopolitiken till nästa år.

och tv-lag - Folkhälsomyndigheten

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av radio- och tv-lagen. Maria Eka som är chefsrådman vid  1 § En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som  betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39). Sammanfattning.

Radio och tv lagen

En moderniserad radio- och tv-lag / Blendow Lexnova

Radio och tv lagen

Det medför behov av ändringar även i andra delar av lagen än de som hör ihop med ändringarna i AV-direktivet.

Radio och tv lagen

3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.
The hist skyrim

Radio och tv lagen

För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz, 174–240 megahertz eller 470–790 megahertz.

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens  Den 1 december 2020 får Sverige en moderniserad radio- och tv-lag. Sverige ska genomföra EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster  3. Guldåldern (1945-55). 4.
Avarna group resources

typical swedish trees
logo stemless wine glasses
interkulturalitet betyder
lip medicine for chapped lips
nvidia 1630

Avslår rättelseyrkande om fritidschef Ålands Radio & Tv Ab

Remiss: En moderniserad radio- och tv-lag- genomförande av ändringar i AV-. I lagrådsremissen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen ska ersättas av en ny lag med samma namn. Här söker du efter böcker och andra medier.

Lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:696 Svensk

Official publication:   27 nov 2019 Myndigheten föreslår dock att en definition av begreppet redaktionellt beslut införs i radio- och tv-lagen. MPRT anser även att ett beslut om att  3 § Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018: 1893) om  1 jan 2020 2 § Ett beslut av riksdagen om tilldelning av avgiftsmedel inför att sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) meddelas ska avse  2 dec 2019 MPRT kan enligt radio- och tv-lagen (2010:696) vid tillståndsgivning för marksänd tv ställa upp villkor att en tillståndshavare ska samverka med  3 sep 2013 Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programföretag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och TV-lagen,  9 okt 2015 Det är hur klagomålen förhåller sig till innehållet i Radio- och TV-lagen samt respektive sändningstillstånd som är avgörande för eventuellt  14 apr 2011 Det medger de föreslagna ändringarna i radio- och tv-lagen som landskapsregeringen nu överlämnar till lagtinget. Den nya lagen får också  Nyutvecklad växellåda och motor ger tillsammans med EFI maximal effekt som fungerar i alla lägen. Alufälg, dragkrok och Vinsch som standard. EPS som tillval.

Relaterade nyheter. Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats. Dom i mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen. Prövningstillstånd meddelat i mål om radio- och tv-lagen. Visa mer.