Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård

7864

Lärarhandledning Hälsopedagogik - Liber

Det gäller att man är lyhörd och pedagogisk. En annan viktig egenskap för en hälsopedagog är att man är drivande, särskilt när man vill få igenom sina idéer och projekt hos ledningen och andra medarbetare. Om ämnet. Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal. I kursen Hälsopedagogik utvecklar du kunskaper om människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och därmed förmågan till handlingar för att öka ditt eget välbefinnande. Hälsopedagogik, 100p Ur det centrala innehållet från Skolverket.

  1. Kvinnlig konstnär dalarna
  2. Oranger ne fleurit pas
  3. Do mba programs offer scholarships
  4. Oppet arkiv svenska hjartan
  5. Introductory nuclear physics krane

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris ska kunna möta sina elever, vårdnadshavare och kollegor på en professionell nivå och ansvara för mötet. Enligt Colnerud och Granström (2002) uppfattas pedagogyrket idag inte fullt ut som ett professionellt yrke, eftersom yrket saknar en likvärdig kunskapsbas. Hägg och Kuoppa (1997) anser Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik innehåller 10 teman:Perspektiv på hälsaFolkhälsoarbeteDet salutogena perspektivetArbete, fritid och hälsaInflytande, delaktighet och jämställdhetFrisk- och riskfaktorerKriser och krishanteringLagar, mål och Hälsopedagogik, 100p – Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Hälsopedagogik – vägen till god kommunikation i hälsopromotivt arbete. Författare: Andrinè Svenzon Handledare: Gunilla Levén Examinationsarbete Pedagogik 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Institution för individ och samhälle Maj 2005 Interaktion och kommunikation Presentation. Om du inte varit på lektionen denna vecka - gå igenom presentationen, se filmerna som länkats in.

Vinna förtroende som hälsopedagog

Inledningsvis i varje kapitel finns de • Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1 ©Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Får kopieras • Hälsopedagogik tisdag 10 december 2013. Kommunikation, interaktion och möten Interaktion och kommunikation i möten - sid 176 Icke-verbal och verbal Kommunikation/ Hälsopedagogik/ Skapande verksamhet Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.

Professionell interaktion hälsopedagogik

PDF Idrott och hälsa i interaktion? - ResearchGate

Professionell interaktion hälsopedagogik

I dag finns även en större öppenhet för likvärdigt samarbete inom vårdprofessionerna. Hälsopedagogik innefattar allt som rör lärande, utveckling, undervisning och handledning när det gäller hälso- och sjukdomsrelaterade utmaningar. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. En professionell yrkesroll innebär att bli en god vårdare, utbildning och erfarenhet ger kompetens. Kompetens krävs för att kunna ge god vård och detta förvärvas genom utbildning, teoretisk och praktisk.

Professionell interaktion hälsopedagogik

Professionell hållning, balanspunkter, överföring Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Stäng Hälsopedagogik cancersjukdom, Cancerprevention och hälsopedagogik samt Specifik omvårdnad vid cancersjukdom.
Eastern orthodox

Professionell interaktion hälsopedagogik

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Hälsopedagogik, 100p.

Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad. Enstaka kurser; Kurspaket. Sök. Filtrera Nollställ filter.
Södermanlands län sjukhus

franchisetagare preem
resource management software
catherine sahlgren selecta
volume 40 peroxide
att göra idag göteborg
kyl och varmepump

Vinna förtroende som hälsopedagog

Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik innehåller 10 teman:Perspektiv på hälsaFolkhälsoarbeteDet salutogena perspektivetArbete, fritid och hälsaInflytande, delaktighet och jämställdhetFrisk- och riskfaktorerKriser och krishanteringLagar, mål och Hälsopedagogik, 100p – Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. – Professionell hållning, balanspunkter, överföring Hälsopedagogik av Liselotte Ohlson - LitteraturMagazine . 1-Beskriv vilka egenskaper du anser vara de viktigaste som en hälsopedagog bör ha för att bli professionell i sin yrkesroll samt hur en hälsopedagog ska arbeta för att vinna förtroende och kunna skapa motivation hos människor och nu kan ta ut en examen som Hälsopedagog Modell Hälsopedagogik : Komihåglistan är tom Interaktion 95; Att jobba med människor 96; Professionell krishantering 209; Hälsopedagogik HALHAL0, 100 poäng Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Professionell hållning, balanspunkter, överföring Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Stäng Hälsopedagogik cancersjukdom, Cancerprevention och hälsopedagogik samt Specifik omvårdnad vid cancersjukdom.

admin – Sida 2 – Utbildning & Valideringsverkstan

Hälsopedagogik - 100 poäng Centralt innehåll.

, utgiven av: Liber. av I Dahlén · 2005 — kommunikationen när det gäller interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan har en professionell plikt att upprätta en äkta dialog med  Uppsatser om PROFESSIONELL INTERAKTION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av L Mucolli · 2018 — The result shows opinions on how professional should approach, and which role they play in their interaction with their client. Key words: Social worker, social  av A Svenzon · 2005 — Man utgår från det friska i ett holistiskt perspektiv och därefter ser man varje del på ett främjande sätt; bra kan bli bättre. Denna människosyn tillhör det  Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. • Kritisk bearbetning av information från olika källor.