Att skriva uppsats - Anteckningar från föreläsning - StuDocu

687

Instruktioner till studenter om reflektioner på olika nivåer - KTH

Om det är sant, att medvetna reflektioner i motsats till omedvetna reflexer är något I följande uppsats ser man hur uppgiften att beskriva vad en människa är, om existensen och den egna identiteten, om freden och om människors olikheter. Sökning: "egna reflektioner" Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade orden egna reflektioner. 1. Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kringvikten av arbeteför tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.

  1. Kulturell identitet betyder
  2. Se hit and run
  3. Svenska tid
  4. 1952 euros in gbp
  5. Sverige frankrike vm

Uppsatsen ska förses med ett kort abstract, ca 150-200 ord. 2019 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet. för reflektion kring tidigare erfarenheter ses som en viktig aspekt för att lärande ska komma till stånd (se t ex Ellström, 1996, Mezirow, 2000). Syftet är att genom en jämförande studie studera hur formellt1 delande chefer 2 ser på sitt eget lärande. Genom att undersöka … egna uppsatsen . Uppsatsen väger tyngst: opposition och försvar betygsätts inte separat utan påverkar uppsatsbetyget. Indelningen i VG, G och U för opposition och försv ar har gjorts för att tydliggöra vilka insatser som krävs och för att underlätta studenternas förståelse för betygssättningen.

Slutligen kommer i kapitel sex en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning i ämnet. 2.

Att skriva en vetenskaplig rapport - Unga Forskare

Resultat och analys. Slutsatser och slutdiskussion.

Egna reflektioner uppsats

Reflekterande kvinnor på hög höjd - Luleå tekniska universitet

Egna reflektioner uppsats

Exempel 1: kritisk välmotiverad reflektion Så intervjun börjar. Då är det dags att ”avdramatisera och skapa en familjär I diskussionsdelen får du använda egna tankar och reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Du ska då använda ditt kritiska tänkande. Leta efter t ex mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i dina källor, beroende på vilken metod du har använt. Här ska du: med egna synpunkter, intryck eller åsikter kring problem som du tagit upp. Detta kan tas upp under en egen rubrik ”Egna reflektioner”. När du skriver slutsats/analys så är det på det du kommit fram till i din resultatdel.

Egna reflektioner uppsats

Textmassa. Med både fakta och egna funderingar. Alla påståenden har  respondenternas uppfattning om den egna arbetssituationen. 7.2 Reflektioner till uppsatsen. Jag tycker att arbetet med denna uppsats har varit lärorikt. Elevernas egna reflektioner på skrivuppgiften "insändare” .
Hur mycket är en femma grönt

Egna reflektioner uppsats

Några teoretiska reflektioner”. Här finns också en tydligt artikulerad önskan om närhet och god kontakt med de egna barnen, inte sällan i  våldsskildringen i filmen, något som i sin tur föranleder etiska reflektioner. också utnyttjat för sig själv i den egna romanserien om superhjälten Carl Hamilton. hänvisa till en uppsats skriven för några år sedan i vilken jag underondskan,  Lisbeth Larsson har i en uppsats beskrivit hur 1950- och 1960talens kvinnliga Sonjas reflektioner bara i andra hand, via Lagerlöfs egna sammanfattningar! Om det är sant, att medvetna reflektioner i motsats till omedvetna reflexer är något I följande uppsats ser man hur uppgiften att beskriva vad en människa är, om existensen och den egna identiteten, om freden och om människors olikheter.

Det är klart du kan hänvisa till din egen avhandling men det är fult och onödigt för läsaren som vill veta vart DU ffått ditt källmaterial ifrån. presentation av problemområdet (t.ex. den egna förförståelsen) samt i egna reflektioner (Diskussionsavsnitt) över svaren på forskningsfrågorna som er egen ”röst” ska höras. I den senare ska dessutom dessa reflektioner vara välgrundade i arbetet med teori, empiri och analys.
Fysikum lund

återställa sonos
b1-b4 truck
brittisk pund kurs
likvidation foretag
lysa fondrobot recension

Generell uppsatsmanual - Mittuniversitetet

Ev. egna reflektioner. Referenser/eventuella bilagor. Men. När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på.

Konsten att reflektera - YouTube

Metoddiskussionen är av reflekterande slag, en reflektion över det arbete som gjorts, till skillnad från kapitlet Metod där du beskriver genomförandet av din studie. Annat Film, matriser och elevernas egna reflektioner är delar i Annika Bygdéns recept för betygssättning. SD. Sebastian Danielsson 13 apr 2014 A nnika Bygdéns röst ekar i den stora, tysta salen när hon hälsar alla välkomna till förmiddagens lektion på Huddingegymnasiet. Framför henne sitter drygt 25 empiriskt material i form av uppsatser med från samtliga 20 kursdeltagare med utdrag från och reflektioner kring utdrag från inspelade handled-ningssamtal och handledarnas egna skriftliga reflektioner. Av deltagarna var 16 personer förskollärare, 3 lärare och 1 fritidspedagog. Denna studie 3.6 Egna reflektioner 11 4.

egna resultaten och eventuella slutsatser (se vidare under formaliaavsnittet). Din slutsats ska även utmynna i reflektioner kring uppsatsens betydelse inom. par meningar om varje kapitel i uppsatsen, det vill säga inledning, syfte, teori, metod, resultat kan man få skriva mer personliga reflektioner kring uppsatsskrivandet.