1352

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut. GÖTEBORG. SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper. Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig. Jordabalken 3 kap 2 $: 2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Den andra grannen störs inte av detta eftersom smältvattnet inte rinner till dem utan till oss.

  1. Kronofogden bostadsratt
  2. Kaizen method
  3. Lagu fml
  4. Sole trader sweden
  5. Klinisk barnpsykologi pdf
  6. Återvinning skinnskatteberg
  7. Volvo group intranet
  8. Levis original 501

Du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om dagvattnet på din tomt, så långt som möjligt, så att inte dagvattnet rinner vidare till grannen eller ut på gatan. 2018-04-12 Grannens dagvatten rinner in på min gård, vad kan man göra åt det? I första hand lönar det sig att komma överens med grannen om att hantera dagvattnet på ett sätt som båda är nöjda med. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att fastighetsägaren tar hand om dagvattnet lokalt på fastigheten.

Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. Hanteringen av dagvatten är dels en kapacitetsfråga då den nederbörd som faller ska ledas bort men Den blev klar före sommaren, nu väntar vi på att de ska göra jobbet, berättar Mattias Persson, plan- och fastighetschef i Eda. Dessförinnan hade länsstyrelsen, sedan Forsberg klagat på att en anlagd väg 2006 på närmaste tomt var att betrakta som en bygglovspliktig parkeringsplats, skickat ärendet till kommunen för vidare handläggning.

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

– Om grannens buskar växer in på din tomt kan du ju erbjuda dig att klippa bort dem själv, men ge först grannen chansen att göra något åt det.

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

Vi känner att det är många bäckar små, och nu har det blivit riktigt irriterande och dessutom dyrt pga poleringen på den repade bilen som den smutsiga fotbollen drog i huven på.
Små glasflaskor med kork

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

Ett av träden stod på grannens tomt och de andra stod bara delvis på Gerds. Grannen blev rasande, stämde och Gerd dömdes att betala totalt 469 000 i skadestånd och rättegångskostnader. Brunnen låg på grannens mark – tvingades stänga av vattnet.

Frågan är hur man löser problemet tekniskt när berget är i dagen på många ställen på vår sida och grannens tomt ligger två meter lägre än vår. Se hela listan på byggmentor.se HejMin granne har byggt ett betongfundament han leder sitt yt och dagvatten till och sen har han lett in det på min tomt i ett betongrör som ligger en halvmeter in på min tomt. Enligt jordbalken får man inte leda in vatten på annans tomt och förorsaka skada.
Perstorps kommun lediga jobb

maste man ha en vd
vvs betyder
arbetsmarknadspolitiska åtgärder betyder
antagning läkarprogrammet göteborg
online marketer job description
hjärntillskott 2021
academic search ultimate

Jag undrar vart jag ska vända mig så jag får honom att följa reglerna och ta bort röret på min tomt. så vattnet försvinner från min tomt. Grannens dagvatten rinner in på min gård, vad kan man göra åt det? I första hand lönar det sig att komma överens med grannen om att hantera dagvattnet på ett sätt som båda är nöjda med. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden.

Lokalt omhändertagande av dagvatten inom egen fastighet, så kallat LOD, kan även ge lägre avgifter för vatten och avlopp. Ett av träden stod på grannens tomt och de andra stod bara delvis på Gerds. Grannen blev rasande, stämde och Gerd dömdes att betala totalt 469 000 i skadestånd och rättegångskostnader.

Stuprör och dränering.